Temerari

Cercetașii cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani ani se numesc, simbolic: temerari.

Lupişorul ajunge într-un teritoriu nou. Este singur şi debusolat şi vede un spaţiu întins, fără nici o casă la orizont. Merge înainte sperând că va întâlni pe cineva.

Progresul Personal

Etapa I – Câmpia Ținutului Theon

Sunteți pe cale să deveniţi Temerari, iar scopul vostru este de a ajunge într-o zi la porțile Cetății ARA, unde vă așteaptăetapa1 - campie comunitatea exploratorilor. Pentru aceasta, aveți de străbătut un ținut mare şi necunoscut. La finalul acestei aventuri, numai având asupra voastră ”Cheia Legendei” veţi putea deschide porţile Cetăţii ARA

cum, vă aflați în Ținutul THEON, Ținutul neexplorat al zeilor.

Aţi rămas singuri și debusolați într-un spațiu întins și fără nici un reper la orizont. După lungi rătăciri aţi zărit o turmă de oi și un om ciudat lângă ele, îmbrăcat cu o șubă și sprijinindu-se în toiag. Este un ciobănaș. El vă ajută să înţelegeţi că vă aflați în prima dintre cele patru zone ale ținutului, dar din păcate, nu vă poate povesti mai multe despre celelalte zone deoarece locuitorii de aici nu au ocazia să călătorească şi să cunoască, aşa cum faceţi voi. Însă ciobănaşul este dispus să vă ajute, dacă voi, la rândul vostru, veţi întocmi harta Ținutului Theon, cu toate zonele ei, pe care voi urmează să le străbateți în drumul spre Ara.

Harta trebuie să conţină toate zonele pe care le veți străbate, iar pentru aceasta ciobănaşul v-a lăsat o harta goală, pe care va trebui să o completaţi cu datele din toate cele patru zone. Pentru a putea străbate ”Ținutul Theon”, voi trebuie mai întâi să deveniți Temerari. Pentru aceasta, aveți de îndeplinit misiuni date de Ciobănaș.

Odată îndeplinite aceste misiuni, veți primii primul însemn de progres personal.

Pentru a trece în următoarea zonă a Ţinutului THEON, va trebui să prezentați prima parte a hărții. După aceasta va trebui să treceţi de Marea Provocare a Câmpiei, pentru a putea obţine prima parte a ”Cheii Legendei”, care deschide porțile Cetății ARA.

 

OBIECTIVE:

 

Cercetăşie :
• Scurt istoric al Organizaţiei Mondiale a Mişcarii Scout –OMMS- (cine
a fost Robert Baden Powell, data naşterii, când a avut loc primul camp
cercetăşesc şi unde, etc.)
• Scurt istoric Organizaţiei Naţionale Cercetaşii României –ONCR-:
(când a luat fiinţă Asociaţia Cercetaşii României, când a apărut ONCR, câteva
personalităţi ale culturii române care au activat ca cercetaşi)
• Specificul ONCR: salutul, sigla, uniforma, deviza, structură (patrule,
unităţi, centru local),
• Cunoaşte legea şi promisiunea, sistemul de progres al temerarilor.
• Îşi depune sau reînnoieşte Promisiunea de Cercetaş

Viaţa în patrulă :
• Participă constant la întâlniri
• Se integreaza în cadrul unei patrule, îşi asumă un rol în patrulă, îi
respectă pe ceilalţi şi se implică activ în proiectele patrulei
• Respectă regulile grupului şi ştie să îşi exprime atât nemulţumirile cât
şi dorinţele
Participare :
• Participă activ la cel putin o ieşire de un weekend (cu dormit la cort sau
cabană şi foc de tabără)
Cadru simbolic :
• Se transpune în cadrul simbolic al temerarilor

 

Etapa a II a – Podișul Ținutului Theon

Aţi observat în ultimul timp, că drumul pe care mergeţi a început să urce? Relieful s-a schimbat, aţi ajuns într-o zonă cuetapa2 - podis păduri de foioase, lanuri de grâu, porumb și viţă de vie. Aţi obosit şi, căutând un adăpost, zăriţi în depărtare câteva locuințe umane. Îndreptându-vă înspre ele, întâlniți un om înalt, ars la față, cu o mustață negricioasă și o privire inteligentă. Este un negustor din zonă, căruia vă prezentați ca fiind temerari în căutarea Cetății ARA.

Pentru că iarna se apropie, negustorul se oferă să vă conducă până la cel mai apropiat han, unde să puteţi petrece următoarea perioadă. În drumul spre han, negustorul se arată dispus să vă învețe câteva lucruri importante despre camp, hike și prim-ajutor. Alături de el, drumul trece mai uşor şi, odată ajunşi la han, faceți cunoștință cu hangița, o femeie hotărâtă, dibace și sufletistă, care vă va învăța elemente de cultură generalăsport, tehnologie și comunicare. Însă pentru a vă putea bucura de găzduirea sa, ea vă roagă să îi distrați pe oaspeții hanului printr-un joc de rol.

În serile pe care le veţi petrece aici, veţi întâlni mulți oameni care vă vor povesti o mulțime de lucruri interesante despre cultele religioase și care vă vor învăţa cum să abordați un proiect social.

Nu uitaţi: numai îndeplinindu-vă misiunile veţi putea primi la plecare cel de-al doilea însemn de progres personal. Astfel, vă veţi putea despărţi cu vrednicie de hangiţă şi de ceilalţi localnici, care cu siguranţă vă vor petrece multă vreme pe drumul ce vă va purta spre Marea Provocare a Podișului. Doar ieşind victorioşi din aceasta, veţi putea obține cea de-a doua parte a ”Cheii Legendei”, care deschide porțile Cetății ARA…

 

OBIECTIVE:

 

Viaţa în patrulă:
• Ajută la integrarea unui nou membru în patrulă
Cunoştinţe:
• Obţine toate însemnele de merit elementare şi cel puţin trei însemne
de merit facultative din oricare din cele şapte categorii
Participare :
• Participă la cel puţin trei hike-uri de o zi şi un camp de vară
• Participă la un joc de rol (cu o temă la alegere), împreună cu patrula,
şi la evaluarea ulterioară a acestuia.
• Se implică într-un proiect social
Spiritual :
• Participă la cel puţin un eveniment religios în comunitate
• Ia legatura cu un cercetaş de altă confesiune sau se documentează
despre o altă confesiune religioasă

 

Etapa a III a – Dealurile Ținutului Theon

Cu ochii la muntele care se vede în zare, nici măcar nu aţi sesizat când aţi intrat în pădurea cea deasă şi sălbatică. Acumetapa3 - deal sunteţi capabili să vă descurcaţi singuri, dar serile încă mai aduc un sentiment nejustificat de frică, mai ales acum, când umezeala pătrunzătoare a primăverii abea a început să înmoaie frigul, iar noaptea este încă lungă…

Tot mergând prin pădurea încă neînverzită, realizaţi că aveţi din ce în ce mai puţine repere după care să vă puteţi orienta. Acum, singura variantă pe care o aveţi pentru noaptea care se apropie este să vă construiţi un adăpost. Aşa că va trebui să vă organizaţi repede, căci soarele este aproape de apus. Fiecare îşi ia o responsabilitate: unii caută lemne, alţii adună lăstăriş şi crengi uscate şi apoi, cu sfoara pe care o mai găsiţi prin rucsaci, reuşiţi să terminaţi adăpostul pe înnoptate. După tot efortul depus, mulţumiţi-I lui Dumnezeu pentru că va ajutat să munciţi cu folos şi adormiţi în linişte.

Dimineaţa, o voce groasă vă trezeşte brusc. Până să vă dezmeticiţi, sunteţi luaţi la întrebări: cine sunteţi? de unde veniţi şi încotro vă îndreptaţi tocmai acum, când se umflă toate pâraiele?… Şeful de patrulă se ridică primul şi răspunde politicos la toate întrebările, în timp ce restul măsuraţi din cap până în picioare omul care vă stă în faţă. Este un tip înalt, cu privire ageră şi mustaţa neagră, îmbrăcat în haine verzi. Din vorbă în vorbă, vă daţi seama că este pădurarul care se îngrijeşte de această pădure.

Pădurarul vă propune să aşteptaţi îmblânzirea vremii în cantonul său, propunere pe care o primiţi cu bucurie, gândindu-vă la frigul de noaptea trecută. Ajungând la canton, alegerea vi se pare şi mai inspirată. Pereţii sunt plini de trofee de vânătoare, podelele sunt acoperite cu blănuri şi după câteva zile descoperiţi că pădurarul ştie multe despre tehnicile de prim-ajutor, pe care vi le împărtăşeşte cu pricepere. La rândul vostru, voi veniţi cu iniţiativa unor activităţi pentru patrulă care să completeze serile frumoase. Tot aici desprindeţi şi unele aptitudini care vă vor folosi mai departe: tehnici de căţărare, de astronomie şi de supravieţuire. De multe ori observaţi pădurarul privindu-şi cronometrul în timpul unei provocări, iar acest lucru vă mobilizează atât de tare încât adeseori sunteţi capabili să îndepliniţi fără probleme provocările-fulger  pe care el vi le dă!

Odată cu îmbunătăţirea vremii, îi mulţumiţi pădurarului pentru tot ce v-a învăţat şi porniţi din nou la drum. Pădurea este transformată. E mult mai verde, înveşmântată cu frunze tinere şi ierburi proaspete, plină de tot felul de insecte care se scaldă în razele soarelui, de reptile care mişună grăbite printre vreascuri şi animale care stau la distanţă şi vă privesc curioase. Acum, aveţi repere din plin şi drumul spre marginea pădurii e uşor de găsit.

Ieşind din pădure, zăriţi în depărtare un orășel a cărui forfotă se aude până la voi. Porniţi într-acolo şi nu după mult timp intraţi în el, înfruntând privirile nedumerite ale locuitorilor. Toţi vă tratează cu răceală, deşi voi faceţi tot posibilul să găsiţi o persoană mai comunicativă care să vă prezinte zona, astfel încât să puteţi termina harta pe care o aveţi de întocmit. Mare parte din ea este deja bine conturată şi asta vă dă încredere că puteţi duce misiunea până la capăt. În cele din urmă, o poliţistă, văzând oameni noi în orăşel, vă întreabă ce vânt vă poartă prin aceste locuri, iar voi, bucuroşi că aţi întâlnit pe cineva cu autoritate, îi explicaţi poliţistei scopul pentru care aţi pornit în expediţie şi faptul că aveţi nevoie de ajutorul ei.

Poliţista, este cea cu sprijinul căreia reuşiţi să interacţionaţi cu oamenii din orăşel. Tot ea vă permite să rămâneţi o perioadă aici, unde localnicii vă acceptă acum cu uşurinţă în comunitate. Ca recunoştinţă pentru găzduirea primită, vă decideţi să organizaţi un proiect social, prin care urma trecerii voastre prin aceste locuri să rămână în memoria comunităţii. De altfel, realizaţi în scurtă vreme că problemele date de  alcool, droguri şi tutun sunt prezente în această comunitate, lucru ce nu poate să vă lase indiferenţi!

Toate aceste lucruri vă dau ocazia să cunoaşteţi mai bine elementele culturii locale, iar cu sprijinul poliţistei reuşiţi să înţelegeţi mai bine noţiunile de comunicare şi tehnică. De câteva ori, chiar voi înşivă aveţi ocazia să participaţi la soluţionarea unor conflicte. Spre norocul vostru, sunteţi unii dintre puţinii oameni care află informaţii despre invenţiile personale ale poliţistei şi astfel, intraţi în biroul ei şi faceţi cunoştinţă şi cu ceilalţi colegi funcţionari. Fiecare dintre aceştia reprezintă o altă instituţie locală şi astfel aveţi şi voi posibilitatea de a cunoaşte instituţiile locale şi modul lor de funcţionare.

Cu timpul, reuşiţi să definitivaţi şi această porţiune de hartă şi începeţi să priviţi cutezători spre muntele care se ridică tot mai clar în zare. Vă pregătiţi să continuaţi drumul cu şi mai multă încredere, căci după tot ce aţi învăţat, va fi greu să mai intraţi în vreo situaţie fără ieşire. După un hike până la cantonul pădurarului, căruia îi povestiţi despre noile cunoştinţe dobândite, simţiţi că a sosit vremea să vă luaţi rămas bun de la aceşti oameni deosebiţi şi orăşelul pe care l-aţi găsit în această zonă. E timpul să porniţi spre muntele înceţoşat. Ultima încercare înaintea intrării în cetatea Ara!

Nu uitaţi: numai îndeplinindu-vă misiunile veţi putea primi la plecare cel de-al treilea însemn de progres personal. Astfel, vă veţi putea despărţi cu vrednicie de pădurar, poliţistă şi ceilalţi localnici, care cu siguranţă vă vor petrece multă vreme pe drumul ce vă va purta spre Marea Provocare a Dealurilor. Doar ieşind victorioşi din aceasta veţi putea obține cea de-a treia parte a ”Cheii Legendei”, care deschide porțile Cetății ARA…

 

OBIECTIVE:

 

Viaţa în patrulă:
• Pune în practică o iniţiativă de activitate pentru patrulă
• Îşi asumă o responsabilitate în patrulă pe parcursul unui camp de
minim patru zile (bucătar, constructor, sanitar, etc)
• Este capabil să îndeplinească cu patrula o provocare-fulger (termen
foarte scurt, de la câteva ore la două zile), dată de către liderul de unitate
Comunitate:
• Organizează împreună cu patrulă minim un proiect social
• Cunoaşte instituţiile locale şi modul lor de funcţionare
Capitolul VII
67
Participare:
• Participă activ la trei jocuri de soluţionare de conflicte (exemple : Mafia,
Corabia, mici dezbateri, etc.)
• Participă la un concurs între patrule pe tema « Alcool, droguri, tutun …
Nu! »
• Participă împreună cu patrula la un concurs cu probe (city quest,
treasure hunting, hike cu checkpoint-uri), punând în aplicare cunoştinţele
dobândite prin însemne de merit
• Participă la un camp de iarnă
• Obţine minim patru însemne de merit, la alegere
• Respectă şi îşi asumă principiile şi Legea Scout

 

Etapa a IV a – Muntele Ținutului Theon

Privind în urmă, la lungul şir de aventuri prin care aţi trecut, pare incredibil că aţi reuşit în cele din urmă să ajungeţi în faţa ultimei şi a celei mai mari dintre provocări.etapa4 - munte

Pe Muntele Ţinutului THEON vă aşteaptă un drum greu, aşa că pentru început trebuie să campaţi la baza muntelui pentru a vă evalua resursele şi a stabili planul de acţiune. Trebuie să amenajaţi mai întâi vatra pentru foc, iar apoi jurnalistul va citi tuturor, cu mândrie, jurnalul călătoriei de până acum, în care sunt scrise toate aventurile prin care aţi trecut. Este momentul în care şeful de patrulă propune fiecăruia să îşi ia un angajament personal pe care să îl îndeplinească înainte să ajungă în faţa porţilor cetăţii.

Stând în jurul focului de tabără şi gândindu-vă strategia, atenţia vă este atrasă de nişte paşi care se apropie. Îndreptându-vă privirile şi frontalele în direcţia sunetelor, vedeţi apropiindu-se doi călători necunoscuţi, un bărbat şi o femeie. Aceştia vă dau bună seara şi întreabă dacă pot să vi se alăture pentru noaptea care urmează. Par a fi oameni cumsecade şi bine echipaţi, aşa că din priviri vă decideţi să îi acceptaţi alături de voi la foc.

Povestind cu cei doi necunoscuţi, află cine sunt şi încotro merg, iar ceea ce vă spun este fascinant. Sunt doi alpinişti porniţi acum câţiva ani de zile într-o expediţie care avea ca scop cucerirea celui mai înalt vârf din regiune şi depăşirea propriilor limite. Pentru a face povestea şi mai frumoasă, vă anunţă cu mare satisfacţie că ţintele expediţiei lor fuseseră deja atinse în urmă cu câteva săptămâni.

Poveştile noilor prieteni se întind până la ivirea zorilor. Toate aventurile lor, toate pericolele, toată experienţa pe care au acumulat-o şi despre care vă povestesc fără nicio reţinere, reprezintă pentru voi tot atâtea informaţii preţioase. Astfel aflaţi cum se pot înfrunta şi mai ales evita multe din pericolele neprevăzute care vă aşteaptă în drumul spre vârful muntelui. Este din nou un moment în care simţiţi că Dumnezeu nu vă lasă singuri în încercările vieţii şi că are grijă cum să vă dea încredere şi să vă ajute să porniţi la drum mult mai pregătiţi şi organizaţi. Întâlnirea cu alpiniştii v-a marcat şi simţindu-vă încurajaţi de experienţa lor porniți la drum, dar nu înainte de a vă luați rămas bun de la frații voștrii temerarii mai mici, care trebuie sa se intoarca in ”Câmpia Ținutului Theon” pentru a-i intalni pe copii dornici de a intra in aventura ”Ținutului Theon”.

Nu uitaţi: numai îndeplinindu-vă misiunile veţi putea primi la plecare cel de-al patrulea însemn de progres personal. Pentru a putea obține cea de-a patra parte a ”Cheii Legendei”, care deschide porțile Cetății ARA, trebuie sa va continuați drumul vostru in căutarea cetății.

 

OBIECTIVE:

Principiul personal:
• Îşi stabileşte un obiectiv personal pe o perioada bine delimitată (până
la sfârşitul temerariatului) şi îl atinge.
Principiul social:
• Colaborează cu o patrulă din altă localitate sau din altă ţară printr-un
proiect Lands of Adventure
• Participă activ la o activitate în comun cu copii din medii dezavantajate
social
Principiul spiritual:
• Organizează un moment spiritual pentru patrulă